Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům 4.10.

4. 10. 2013

 

4. října 2013

Milí rodiče,

na středeční vycházce to sice chvíli vypadalo, že z nás budou rampouchy, na poslední vyhlídce nás ale sluníčko krásně rozmrazilo, a tak nám hodně zlepšilo náladu a dojem z celého dopoledne. Děti teď mohou být Vašimi průvodci po Homoli, mají spoustu poznatků a informací o přírodních podmínkách, historii, vzniku…., tak toho využijte, než všechno zapomenou J. Společně inscenovaly vznik jílovité břidlice, ve skupinách pak hrály krátkou scénku ze života modrásků, demonstrovaly tok řeky krajinou, předávaly si signál jako mravenci … Cestu z kopce jsme zvádli velmi rychle a ani při výstupu do kopce nikdo příliš nefňukal J.
Dnes děti si nesou domů na ukázku desky s pracovními listy, abyste viděli, čím se ve škole zabýváme.

 

Co už umíme:

ČJ – zopakovali jsme si řazení slov podle abecedy, dál procvičovali párové souhlásky (a ještě stále to všem nejde úplně lehko, princip určování sice všichni znají a chápou, ale většinou jsou líní o jiném tvaru slova přemýšlet L)
- dělili jsme slova na předponu, kořen a příponu, vyhledávali kořen slov, obměňovali slova připojením různých předpon

- v pondělí při čtení jsme nejprve hlasováním zvolili jeden z nabízených příběhů o zvířatech, jednoznačně zvítězil text O hrochovi, který se bál očkování Miloše Macourka – většina dětí očekávala, že to bude vtipný text (což se potvrdilo), nebo byly zvědavé, zda se přeci jen podaří hrocha naočkovat (nepodařilo, ale dostal žloutenku); zavzpomínali jsme také na vlastní zážitky s očkováním
M – opakovali jsme násobení a dělení (násobilkové spoje stále průběžně trénujte – např. prostřednictvím www.onlinecviceni.cz, v listopadu nás čeká písemné násobení, běžné násobení/dělení by mělo být již automatické a rychlé; prozatím úterní soutěž družstev ve vyhledávání příkladů s daným výsledkem vypadala jako závod šneků, soutěžící sice rychle doběhli ke koberci, mezi příklady ale často zůstali bezradně stát a čekali, co udělá soupeř
L)
- opakovali jsme zaokrouhlování na desítky a stovky
AJ – naučili jsme se počítat do dvaceti a pracovali s dalším poslechovým cvičením o příšerkách Orange, Blue a Pink

Vl – vysvětlovali jsme si pojem demokracie, což nám zabralo skoro celou hodinu, takže pak už jsme si jen rychle zkusili představit, co asi dělá a má na starosti prezident, ministr a poslanec (většina nápadů je ale nepublikovatelná J) – vrátíme se k tomu příští týden

Př – zopakovali jsme si, co víme o živočiších (jaké mají vlastnosti, podle čeho se dělí)

 

Co nás čeká příští týden:

ČJ – budeme pokračovat v učivu o stavbě slov, budeme rozlišovat předpony a předložky, budeme se učit správně psát předpony od-, nad-, pod- a rozlišovat, kdy se jedná o předponu a kdy o kořen slova (např. ve slovech nadřízený – natřást)

M – zopakujeme si písemné sčítání a odčítání

AJ – lekce 5 – Ve třídě (vazba There is…, There are…/Tady je…, Tady jsou…; pokyny; záporné pokyny Don´t sing./Nezpívej.)

Vl – ještě se vrátíme k prezidentovi, vládě a parlamentu

Př - houby

 

Další informace:

středa 9.10. Divadlo Minor – Perníková chaloupka (hororový koncert pro chvíle pohody) – jak jsem říkala na třídní schůzce, pojedeme vlakem, podrobnější informace najdete v ŽK

 

Ve škole opět řádí vši, kontrolujte dětem pravidelně hlavy.

 

Kdo se přihlásil do logické olympiády, nominační kolo probíhá od 1.10. do 7.10. (test vyplňujete přímo na počítači).

 

 

Markéta Pézlová