Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům 28.3.

28. 3. 2014

 

28. března 2014

Milí rodiče,

blížící se Noc s Andersenem (kde podmínkou účasti je dosažení 300 mil v cestě na Ostrov čtenářů) rozpoutala malé čtenářské šílenství, děti se hlásí o úkoly navíc, odevzdávají čtenářské deníky v předstihu a za míle jsou ochotné dělat téměř cokoliv :-). V průběhu týdne tak vysněné mety dosáhlo celkem 5 dalších námořníků. Poslední příležitost získat vstupenku na Noc bude v pondělí a v úterý.

 

Co už umíme:

ČJ - seznámili jsme se vzory podstatných jmen rodu ženského (některým dětem dávají zabrat slova podle vzoru PÍSEŇ, pletou se jim se vzorem RŮŽE)

- skloňovali jsme podstatná jména podle vzoru ŽENA a RŮŽE, odůvodňovali koncovky

- ve čtení byly děti většinou hodně aktivní, v pondělí před čtením další kapitoly z Malého prince je čekal “rychlokvíz” o již přečteném

- ve středu jsme četli několik kratších textů o jarních rostlinách, luštili hádanky a mnozí byli ochotni se za míle do cesty na Ostrov čtenářů za krátkou chvíli naučit zpaměti básničku o sněženkách

M - každý den jsme spočítali několik příkladů na písemné násobení a jde nám to dobře

- kromě toho jsme se zabývali dalšími kapitolami z finanční gramotnosti, povídali jsme si o kapesném, samostatně počítali několik úloh na toto téma, ve dvojicích děti plánovaly náklady na oslavu (musely spočítat, kolik našetří z kapesného, kolik jim zbyde na dárek po nákupu občerstvení)

- věnovali jsme se hodně samostanému řešení jednoduchých úloh, protože při pondělní hodině bylo pro některé problém postupovat samostatně podle určeného zadání, doptávaly se na věci, které byly v zadání jasně formulované, nechtělo se jim příliš přemýšlet :-) - ve čtvrtek už téměř všichni zvládli vyřešit vícero úloh, kde bylo o zadání potřeba přemýšlet (úlohy byly náročnější právě zadáním, početní výkony byly naopak  jednodušší)

- v geometrii jsme se věnovali obsahu - odhalovali jsme, co tento pojem vlastně znamená, a počítali obsahy obrazců ve čtvercové síti

AJ - důkladně jsme procvičili slovíčka na téma ovoce a zelenina, zahráli si různé hry, ptali se navzájem, zda jíme dané ovoce a třídili plody na ovoce a zeleninu

- nově jsme se naučili počítat do stovky

Vl - vyprávěli jsme si o knížatech z rodu Přemyslovců - Bořivojovi, jeho ženě Ludmile, sv. Václavovi, Boleslavovi,Břetislavovi a Vratislavovi (prvním králi), zmínili jsme i sv. Vojtěcha a Slavníkovce

- déle jsme se zastavili u Václava, kde se děti rozdělily na dvě skupiny a představovaly možné Václavovo rozhodování, jedna skupina se snažila hájit odvádění poplatků a zachování míru, druhá skupina naopak placení za mír odmítala; děti velmi pěkně argumentovaly, kultivovaně diskutovaly a dokázaly své názory logicky zdůvodnit a obhájit (velká pochvalal všem, kteří se do diskuse zapojili)

- viděli jsme další díly Dějin udatného národa

- některé děti si ještě plně neuvědomily, že by si učivo vlastivědy měly pravidelně opakovat, v úterý začínáme vždy krátkou pětiminutovkou (3 - 4 otázky podle učebnice)

Př - seznámili jsme se skupinami polních plodin (obiloviny, okopaniny, olejniny a další), děti by ke každé skupině měly umět udat alespoň jednoho zástupce

- podrobněji jsme se věnovali obilninám

VV - chystáme se na jarmark, vyrobili jsme veselé zajíčky (práce děti chytila, po zajíčkovi se samy pouštěly do výroby dalších zvířátek)


Co nás čeká příští týden:

ČJ - koncovky podstatných jmen rodu ženského

M - písemné násobení dvojciferným číslem - procvičování; slovní úlohy

AJ -  22. lekce (opakování)

Vl - život za vlády prvních Přemyslovců (učebnice str. 18 - 19)

Př – rostliny (shrnutí) a živočichové na poli


Další informace:

- v pátek se můžete spolu s dětmi zúčastnit pozorování noční oblohy (podrobnosti v ŽK)

- v sobotu 29.3. proběhne odložená vycházka s p. učitelem Vrtiškou

- v pátek 4.4. budeme ve škole nocovat s Andersenem (přijít mohou všchni, kteří již dopluli na Ostrov čtenářů a získali vstupenku)

- v úterý 15.4. se uskuteční jarní jarmark

- na PČ budou děti potřebovat 3 vyfouknuté skořápky od vajec

Markéta Pézlová