Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům 28.2.

28. 2. 2014

 

28. února 2014

Milí rodiče,
ve středu jsme se pěkně prošli, zvládli jsme šestikilometrovou trasu z Jarova přes oppidum Závist na Zbraslav. Na vrcholku děti pracovaly ve smíšených skupinách (vždy s někým ze 4.A) nejprve na vědomostních úkolech, pak si zahrály na archeology a přeměřovaly obvody staveb, které zde stávaly v době železné. 

Co už umíme:
ČJ - známe vzory pro podstatná jména rodu středního a umíme k nim podstatná jména správně zařadit

- trochu jsme bojovali s určováním rodu a pádů u podstatných jmen (opakování ze 3. třídy), určovat rod musí děti bez zaváhání (včetně životnosti u rodu mužského, tam je potřeba si slovo říct vždy v 1. a 4. pádu, pokud se tvar slova NEmění, jedná se o rod mužský NEživotný), určování pádů vyžaduje trochu jazykového citu, ale je potřeba ho pravidelně trénovat  - k procvičování doporučuji aplikace na skolakov.webnode.cz (odkaz je na třídních stránkách)

- pravopis vlastních jmen se nám dařil lépe, v pravopisných pětiminutovkách přiskákalo hodně žabek a mnohým už se tak podařilo zaplnit první (někomu dokonce už i druhý!) rybníček

- v úterní čtenářské dílně jsme na jednoduchém "tachometru" porovnávali určité vlastnosti postavy z knížky se sebou samým 

- další míle na Ostrov čtenářů jsme si mohli vysloužit za text nebo básničku o jaru, kde podmínkou bylo postupné zařazení slova JARO ve všech sedmi pádech (povedené výtvory budou součástí velké jarní výstavy ve Staré škole 16.3. - běžte se určitě podívat )

- na Ostrov čtenářů už doplulo prvních 5 námořníků, kteří si odnesli nejen knížku z nalezeného pokladu, ale také vstupenku na letošní Noc s Andersenem (4.4.)

 M - do matematiky se nám pěkně promítlo učivo přírodovědy, převáděli jsme základní jednotky délky a hmotnosti
- kromě toho jsme si společně připomněli postup písemného sčítání i odčítání, následně děti počítaly samy do pracovního sešitu a zejména výsledek příkladů na odčítání nebyl potěšující (děti, které měly hodně chyb, si nesou pracovní sešit na opravu domů během jarních prázdnin), postupy už musí mít děti zautomatizované, vracíme se k nim pravidelně, ale už je nemůžeme znovu a znovu dokola nacvičovat, pravidelně je, prosím, procvičujte doma (pár příkladů min. 1 x za týden)

- v geometrii nás čekaly dvě náročnější konstrukční úlohy (učebnice str. 128)

AJ -naučili jsme se veselou písničku o psovi jménem Bingo

- pracovali jsme s poslechem o zlatém retrívrovi ze str. 41

- přes jarní prázdniny mají děti za domácí úkol napsat podobný anglický text o vlastním zvířeti (jak je staré, co umí...), mohou ho doplnit obrázkem, fotkou, psím chlupem apod. ....

Vl - pověděli jsme si o příchodu Slovanů na naše území, vysvětlili jsme si pojem pohanství

- zavedli jsme si také sešit na vlastivědné pětiminutovky, které budeme psát pravidelně jednou za týden, aby se nám nenakupilo velké množství informací do velké prověrky a zároveň abychom se naučili pravidelně si doma opakovat; otázky budou vycházet z textu v učebnici, z otázek v učebnici, případně z úkolů na pracovních listech, se kterými pracujeme ve škole (desky s pracovními listy z vlastivědy si teď děti také nově nosí pravidelně u sebe jako sešit)

- jako další zdroj informací doporučuji knihu Obrázky z českých dějin a pověstí (Kalousek, Adla - vydal Albatros) a krátké animované filmy Dějiny udatného českého národa (na webu České televize)  

Př - věnovali jsme se měření času, vzpomněli si společně na spoustu různých hodinek a přístrojů k měření času, zopakovali si jednotky času, zkoušeli odhadnout délku jedné minuty a nakonec se ve skupinách pokoušeli ze zadaných předmětů (plastová láhev, miska, kelímek, špendlík, fix) sestrojit vodní hodiny, které by dokázaly odměřit dvě  minuty - děti se do úkolu pustily s velkou chutí a zájmem, určený čas sice nestačil žádné skupině, ale dvě ze čtyř skupin byly velmi blízko finálního řešení a funkčního zařízení a projevily velkou míru tvořivosti a schopnosti spolupracovat


Co nás čeká po prázdninách:

ČJ - skloňování podstatných jmen rodu středního a správné psaní i/y v jejich koncovkách

M - písemné násobení dvojciferným číslem

AJ -  dokončíme 19. lekci

Vl -  Sámova říše

Př –  měření objemu

 

Další informace:

V úterý 11.3. po jarních prázdninách nás čeká přednáška o kyberšikaně.Přeji příjemné prázdniny

Markéta Pézlová