Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům 25.10.

28. 10. 2013

 

25. října 2013

Milí rodiče,

 

tento týden mě děti hodně potěšily tím, jakým způsobem se zapojovaly do dobrovolných aktivit (domácí úkol z AJ měla většina, sešly se nám dvě knížky a další pohádky Aloise Mikulky). Děkujeme také Bětce, která nám dodala dýni (hned jsme si ji při výtvarce vydlabali), Filipovi, který obstaral akvárium na oblovku, a Verče, která s nápadem chovat ve třídě oblovku přišla a naplánovala, co všechno je potřeba zařídit. Oblovka je velký šnek, podle plánu by se do třídy mohla nastěhovat po podzimních prázdninách J.

 

Co už umíme:

ČJ – zabývali jsme se slovními druhy, rozlišovali nejprve podstatná jména a slovesa, pak jsme postupně přidávali další slovní druhy – přídavná jména, číslovky a předložky

- ve čtení jsme pracovali s neúplnými texty a docela dobře se nám dařilo doplňovat chybějící slova a zdůvodňovat, proč se tam daná slova hodí nebo nehodí (motivací bylo získat co nejvíc mil do Cesty na Ostrov čtenářů)

- při slohu jsme popisovali ostrov, který jsme si nakreslili při VV
M – trápila jsem děti písemným sčítáním a odčítáním do tisíce (a nepřestanu, dokud nebudou samé jedničky
J), zejména postup při odčítání se jim úplně vykouřil z hlavy

- radostně jsme se zároveň pustili do čtení a zápisu čísel do 10 000
AJ – umíme pracovat s otázkami na jméno a věk v 1. a 3. osobě jednotného čísla (What´s your/his/her name?  How old are you/is he/is she?)
Vl – umíme pracovat s mapou České republiky (vyhledávat místa na mapě zvládají děti velmi dobře, o trochu hůř se jim daří názvy z mapy přepsat, a tak se nám tento týden objevil nový hrad Krkovec (= Krakovec), Křivoklád, Křivokák a Křivožka (= Křivoklát), lázně Bohdanateč (= Bohdaneč) či elektrárna Temenín (= Temelín)

- ukázali jsme si na mapě nížiny a pohoří v ČR, u pohoří si děti vyhledávaly nejvyšší vrcholy a porovnávaly je podle velikosti

Př – zopakovali jsme si funkci plodů rostlin a jejich dělení na suché a dužnaté

 

 

 

Co nás čeká příští a následující týden:

ČJ – slovní druhy, opakování vyjmenovaných slov po B
M – porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání do 10 000

AJ – lekce 7 – předložky místa
Vl – vodstvo ČR (základní dělení vody povrchové/podpovrchové, řeky, potoky, nádrže)

Př – ekosystém LES

 

Další informace:

 

Pátek 1.11. bude ve znamení Halloweenu, děti mohou přijít v maskách, přinést si strašidelnou svačinu či drobné pohoštění pro ostatní spolužáky. Do aktovky stačí penál, obejdeme se bez učebnic.

 

Společná četba Malý princ (A. de Saint-Exupéry) od 4.11.

 

 

Zájemci z řad rodičů, kteří by se rádi zapojili do činnosti Školské rady v příštím období se mohou hlásit u paní ředitelky nebo u paní starostky. Bližší informace o volbě najdete na webu školy a na webu obce.

 

 

 

 

Markéta Pézlová